Izikhokelo ezibonisiweyo onokuthi ube nomdla kuzo: